تبریز-چهار راه مارالان-بالای قنادی ایوبی-طبقه ۲-شرکت فنی مهندسی تاوریژ کانیار نوبر

۹۸۴۱۹۱۰۱۳۰۳۵+

۹۸۹۱۴۷۸۹۰۱۳۳+

۹۸۹۱۴۹۹۷۴۰۹۲+

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس