دیاتومیت کلسینه تاکان

دیاتومیت کلسینه تاکان

پوسته سیلیسی فسیلی موجودات تک سلولی آبزی دیاتومه با نام دیاتومیت شناخته می‌شود. از لحاظ شیمیایی دیاتومیت اکسید سیلیسیوم آبدار است. از دیدگاه ساختار شناسی دیاتومیت ذرات ریز بسیار متخلخل با شکل های ساختاری میکروسکوپی منظم می‌باشد. این ماده کانی محسوب نمی‌شود چون منشا آلی داشته و فاقد ساختار بلورین Read more…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس