شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی

حضور در نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹

حضور در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رینوتکس ۲۰۱۹ شرکت فنی و مهندسی تاکان برای اولین بار دیاتومیت کلسینه تولید داخل خود را در نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ تبریز عرضه کرد. این ماده با توان داخلی و دانش فنی جوانان داخل بومی شده و با توجه به اینکه در سال Read more…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس